Hikmətli sözlər / Aforizmlər

Spread the love

Bir xidmətdən pulsuz istifadə edirsənsə, satılan məhsul sənsən.

Nicat Tağızadə

Həyat insanı xoşbəxtlik və bədbəxtliklə, sevinc və kədərlə, zənginlik və yoxsulluqla, qələbə və məğlubiyyətlə sınağa çəkər.

Nicat Tağızadə

Önəmli olan ayaqda möhkəm durmaq deyil, önəmli olan harda durduğunun bilincində olmaq və düzgün olduğunu nə qədər qəbul etməyindir.

Nicat Tağızadə